Xylem, en global aktör inom vattenförsörjningslösningar, väljer Trivalo för att effektivisera och digitalisera underhållsverksamheten på sin produktionsanläggning i Emmaboda.

Trivalo kommer under hösten att uppgradera underhållssystemet IBM Maximo till senaste version 7.6.1. Projektet är ett första steg för att lägga grunden för fortsatt effektivisering av underhållsverksamheten och utveckla verksamheten mot ett datadrivet underhåll.

I lösningen ingår också en mobil lösning där framförallt underhålls- och förrådsverksamheten ska dra nytta av ett mobilt arbetssätt för att bli än mer effektiva i den dagliga verksamheten.

”Vi sökte efter en samarbetspartner som besitter både djup verksamhetskompetens inom Underhåll och IT-kompetens kring IBM Maximo. I valet av Trivalo fick vi båda delar och det är vi säkra på borgar för ett både bra och långt samarbete”, säger Mats-Ola Svensson på Xylem.

”Vi är väldigt glada och stolta över att Xylem valt Trivalo som samarbetspartner i detta projekt. Vårt starka fokus på underhåll som verksamhet och treenigheten Människa, Process och IT passar perfekt in i Xylems förväntan. Vi ser fram emot en lång relation med Xylem där vi tillsammans kan skapa mycket verksamhetseffektivisering”, säger Henrik Nyström på Trivalo.

Xylem är ett ledande globalt vattenteknikföretag som ägnar sig åt att utveckla innovativa teknologiska lösningar för världens vattenutmaningar. Företagets produkter och tjänster transporterar, behandlar, bevakar och återför vatten till miljön för allmännyttiga företag, industri, bostäder och kommersiella byggnader samt inom jordbruket.

Trivalo grundades med en tydlig målsättning – att effektivisera verksamheter utifrån Människa, Process och IT i harmoni. Trivalo har decennier av samlad expertis inom verksamhetsutveckling och IT-lösningar för Service- och Industriföretag.  Med paketerade innovativa tjänster skapar vi insikter och effektiviserar verksamheter.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev